"Hulle sê..."
Wie is ons?
Wat sê die wet?
Die religiedebat
Probleme by skole
Ons help graag
Die Vrese van Ons Vaders
Inligting - lees hier
Interaktief - neem deel
Skakel ons
Dokumente
Skakels
ENGLISH
   
 


Die Afrikaanse Vrydenkersbeweging  (AVB) het ontstaan uit 'n behoefte onder Afrikaans-sprekende ouers om skole aan te moedig om omgewings te skep waar kinders hulleself vrylik kan uitdruk sonder vrees vir konformering en groepsdruk. Die beweging is in 2011 opgevolg deur die Organisasie vir Godsdienste-Onderrig en Demokrasie (OGOD).

OGOD wil toesien dat staatshulpbronne nie vir bekerings-aktiwiteite misbruik word nie, net soos dit nie vir politieke oorreding misbruik mag word nie. OGOD streef daarna om ons kinders se opvoeding van ons Calvinistiese verlede te bevry soos wat die Voëlvry-beweging in die tagtigerjare vir Afrikaanse musiek gedoen het.

Ter wille van ons kinders se opvoeding, wat hulle hopelik in staat sal stel om ook hulle klasmaats te verstaan en in 'n kennisgedrewe arbeidsmark te kan meeding, dring ons en ons ondersteuners daarop aan dat alle skole ons land se wette rakende opvoeding moet nakom. Hierdie wette, wat met omsigtigheid opgestel is en waarby onder meer verskeie geloofs-organisasies en -leiers betrokke was, bied voldoende ruimte vir godsdiens-beoefening en die oordrag van objektiewe kennis sonder bekeringsaktiwiteite wat deur belastinggeld gefinansier word.

Ons sieninge word duidelik uiteengesit op hierdie webwerf, in die TV- en radio-onderhoude wat reeds gevoer is (bekombaar deur ons Skakels-bladsy) en in die boek Die Vrese van Ons Vaders (Griffel Media - sien die skakel links).

Ons aksies is nie teen die regverdige en vrywillige beoefening van godsdiens in skole nie maar teen diegene wat hulle posisies en oortuigings gebruik om kennis te onderdruk en leerlinge tydens klastyd wederregtelik te indoktrineer. Godsdiens is 'n natuurlike en waardevolle deel van ons kultuur maar ons regering mag nie die evangelisasie van kinders finansier nie. Tot op hede was alle teenkanting nog slegs uit die geledere van Afrikaanssprekende Christene, wat vir ons uiters ontnugterend was, maar dit beteken nie dat ons aksies teen Christendom in die geheel is nie.