"Hulle sê..."
Die Vrese van Ons Vaders
Inligting - lees hier
Interaktief - neem deel
Skakel ons
Dokumente
Skakels
ENGLISH
   
 


Nasionale Beleid: Religie in Opvoeding In Engels.
(the National Policy on Religion in Education)

Oor Skoolbeheerliggame en hulle verantwoordelikhede

Die SA Skolewet

Ons Handves van Menseregte en verwante inligting

Evaluering van Religiebeleid: South African Council of Churches


Ons verwys graag ons lesers na die volgende organisasies:

Nuwe Hervorming Netwerk (NHN)
Human Rights Education in Diversity (HREiD)
Die Organisasie vir Godsdienste-Onderrig en Demokrasie (OGOD), en
By die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit word saam gesoek na betekenis en sin.