"Hulle sê..."
Die Vrese van Ons Vaders
Inligting - lees hier
Interaktief - neem deel
Stem hier!
Gaste-boek
Watter skole?
Stuur vir ons epos
Skakel ons
Dokumente
Skakels
ENGLISH
   
 


Hierdie forum is tans gesluit. As jy van mening is dat daar 'n openbare skool (op openbare grond) in jou omgewing is wat nie optree volgens die Nasionale Beleid rakende Religie in Onderrig nie, tree asb met ons in verbinding. Ons help graag!

Ons kon tot dusver nog net skole opspoor wat 'n Christelike karakter voorstaan, wat die indruk laat dat ons ons mes net vir Christenskole in het. Help ons asseblief om openbare skole wat ander gelowe voortrek, te vind!