"Hulle sê..."
Die Vrese van Ons Vaders
Inligting - lees hier
Interaktief - neem deel
Stem hier!
Gaste-boek
Watter skole?
Stuur vir ons epos
Skakel ons
Dokumente
Skakels
ENGLISH
   
 


In hierdie peiling toets ons lesers se opinie oor die Nasionale Beleid rakende Religie in Onderrig (2003), wat sentraal staan tot die debat. Laai dit af om te lees deur hier te kliek.

(Die uitslag reflekteer lesers se sentimente en beïnvloed nie die wetgewing nie).